نام: علی
نام خانوادگی: عباس زاده سوری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/abbaszadeh.html
وب سایت: abbaszadeh.elmyar.ir
ایمیل: aqiau@yahoo.com , abbaszadeh@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کاردانی کامپیوتر- کاردانی پیوسته آموزشکده فنی حرفه ای امام خمینی ر نرم افرار حسابداری، انبار داری
2 کارشناسی کامپیوتر دانشگاه شمال آمل شبیه سازی بازی فوتبال
3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین مکانیابی شبکه های حسگر با استفاده از آتاماتای یادگیر
4 دکتری تخصصی کامپیوتر- نرم افزار دانشگاه آزاد واحد بابل حل مسئله کوتاه‌ترین مسیر مقید فازی با رویکرد استنتاج فازی و الگوریتم‌های ابتکاری