نام: ذبیح الله
نام خانوادگی: غلامی رودی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: اقتصاد
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: gholamirudi@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) صادرات غیر نفتی ایران و بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌ی آن
2 دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه مازندران چرخه‌های تجاری و اثرات نامتقارن تکانه‌های پولی در تولید در ایران