نام: علی
نام خانوادگی: عرشی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی نساجی و پوشاک
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/Arshi.html
وب سایت:
ایمیل: Ali_arshi58@yahoo.com , Ali.Arshi@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 01142155041 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسي نساجي دانشگاه کاشان بررسی مکانیزم های اصلی و فرعی ماشین های بافندگی سولزر
2 کارشناسی ارشد مهندسي نساجي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران بررسی ارتباط میان ساختمان و خواص اصطکاکی پارچه های حلقوی تاری
3 کارشناسی ارشد مهندسي مکانیک دانشگاه جاسب بررسی پارامترهای موثر در فرآیند شکل دهی افزایشی بر روی ورق سه لایه Al-Cu-Al
4 دکتری تخصصی مهندسی نساجي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران تحلیل رفتار اصطکاکی پارچه های تاری پودی تحت شرایط محیطی مختلف