نام: تقی
نام خانوادگی: عابدی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی برق
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: jask.technology.co@gmail.com , tabedi@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی ٍ مهندسی الکترونیک ایالات متحده CMOS Process Integration & Device Fabrication
2 کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک ایالات متحده ٍُESD: Field Plated Diode
3 کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک ایالات متحده Micro Processor Based Time Over Current Relays