نام: حسام
نام خانوادگی: ضیائی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ziaee.hesam.html
وب سایت:
ایمیل: ziaee.hesam@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان بررسی سیر تحول تحقیقات ادبی در ایران 1300 تا 1350 هجری شمسی
3 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان بررسی جامعه شناختی شعر پس از انقلاب اسلامی 1357 تا 1384