نام: یاسر
نام خانوادگی: رمضانپور فومشی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ramzanpoor.html
وب سایت: http://ramzanpoor.elmyar.com
ایمیل: yaser.ramzanpoor@gmail.com , yaser_ramzanpoor@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی کامپیوتر آزاد اسلامی واحد ساری طراحی سایت به زبان PHP
2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات آزاد اسلامی واحد قزوین بهبود انتشار مستقیم جهت پشتیبانی از پویایی در شبکه های حسگر بیسیم
3 دکتری تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد بابل دانشجوی دکتری