نام: امیر
نام خانوادگی: مرزبان
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/amarzban.html
وب سایت:
ایمیل: amir_marzban@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زبان انگلیسی علوم و تحقیقات تهران The interdependence between the product and process of reading
2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران A UG-oriented error analysis of pied-piping ans preposition-stranding
3 کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن