نام: آرش
نام خانوادگی: ابراهیم آبادی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی معدن و زمین شناسی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ae.html
ایمیل: Arash.xer@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه مدلي براي پيش بيني عملكرد ماشين هاي بازويي حفر تونل - رودهدر