- یکشنبه, 10 اردیبهشت 1396

امور پایان نامه ها چاپ


وضعیت تصویب فرم صفر

صورتجلسه شماره 55 مورخه 95/11/06

صورتجلسه شماره 54

صورتجلسه شماره 53

صورتجلسه شماره 52

صورتجلسه شماره 51

صورتجلسه شماره 50

صورتجلسه های قبلی


وضعیت تصویب پروپوزال

صورتجلسه شماره 124 مورخه 95/10/15

صورتجلسه شماره 123

صورتجلسه شماره 122

صورتجلسه شماره 121

صورتجلسه شماره 120

صورتجلسه شماره 119

صورتجلسه شماره 118

صورتجلسه های قبلی


آیین نامه ها و فرم های مربوطه را از لینک های زیر دریافت کنید:


مراحل تصویب و اخذ کد پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


مراحل دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد


آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد


فرم های مورد نیاز دانشجویان برای پایان نامه تحصیلات تکمیلی 


فرم های مورد نیاز اساتید برای پایان نامه تحصیلات تکمیلی 


سامانه مدیریت امور پایان نامه ها (موقتا غیر فعال می باشد)


دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت پروپزال و مشاهده آخرین وضعیت آن از طریق ورود به سامانه مدیریت امور پایان نامه ها اقدام نمایند.

همچنین آن دسته از دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه را دارند گزینه برای دفاع آماده ام را انتخاب کنند تا مراحل بعدی

دفاع از پایان نامه اجرا شود.


اساتید گرامی نیز می توانند جهت بررسی و تائید پروپزال های دانشجویان، وارد سامانه مدیریت امور پایان نامه ها شوند.

راهنمای سامانه مدیریت امور پایان نامه ها از اینجا دریافت کنید.