+6000
دانشجویان
+82000
دانش آموختگان
+256
هیات علمی
+228
رشته ها
+100
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
+11
مدارس سما
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز(غیر پزشکی) و اساتید محترم
طبق بخشنامه شماره 30/31869 مورخ 1399/7/15 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کلاس های نظری نیمسال اول 1400-1399
4 هفته بصورت حضوری و 12 هفته به صورت مجازی از طریق سایت واحد الکترونیکی<<وادانا>>
به آدرس vadamap.iauec.ac.ir یا vadana38.iauec.ac.ir برگزار می گردد.
آغاز و نحوره ورود به کلاس به شرح زیر می باشد

عدم شرکت در کلاس به منزله #غیبت در کلاس محسوب خواهد شد.