هدایت تحصیلی چاپ

alt


ثبت نام و مشاوره رایگان:

- خیابان علامه طبرسی( جاده نظامی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، واحد ثبت‌نام - شماره تلفن 42155089-011
- خیابان بابل نرسیده به پل تلار ، دانشکده علوم انسانی - شماره تلفن 42241913-011


لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه

نام رشته تحصیلی

مقطع

تربيت بدني

کارداني پيوسته

حسابداري

کارداني پيوسته

الکتروتکنيک - برق صنعتي

کارداني پيوسته

الکتروتکنيک - تاسيسات الکتريکي

کارداني پيوسته

الکترونيک - الکترونيک عمومي

کارداني پيوسته

ساختمان - کارهاي عمومي ساختمان

کارداني پيوسته

صنايع نساجي - صنايع نساجي

کارداني پيوسته

کامپيوتر - نرم افزار کامپيوتر

کارداني پيوسته

معدن - استخراج معدن

کارداني پيوسته

مکانيک خودرو - مکانيک خودرو

کارداني پيوسته

امور دامي - تکنولوژي پرورش دام

کارداني پيوسته

امور دامي - تکنولوژي پرورش طيور

کارداني پيوسته

امور زراعي و باغي - تکنولوژي توليدات باغي

کارداني پيوسته

امور زراعي و باغي - تکنولوژي توليدات زراعي

کارداني پيوسته

امور دولتي

کارداني ناپيوسته

امور گمرکي

کارداني ناپيوسته

تربيت بدني - مديريت

کارداني ناپيوسته

تربيت معلم آموزش ديني و عربي

کارداني ناپيوسته

تربيت معلم آموزش زبان انگليسي

کارداني ناپيوسته

تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي

کارداني ناپيوسته

تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي

کارداني ناپيوسته

حسابداري

کارداني ناپيوسته

آمار

کارداني ناپيوسته

تربيت معلم آموزش رياضي

کارداني ناپيوسته

تربيت معلم آموزش علوم تجربي

کارداني ناپيوسته

کاردان فني عمران - آب و فاضلاب

کارداني ناپيوسته

کاردان فني عمران - پل سازي و ابنيه فني

کارداني ناپيوسته

کاردان فني عمران - ساختمانهاي بتني

کارداني ناپيوسته

کاردان فني عمران - کارهاي عمومي ساختمان

کارداني ناپيوسته

کاردان فني معدن ـ استخراج معادن ذغال سنگ

کارداني ناپيوسته

کاردان فني نساجي

کارداني ناپيوسته

معماري

کارداني ناپيوسته

تکنولوژي توليدات دامي

کارداني ناپيوسته

تکنولوژي توليدات گياهي

کارداني ناپيوسته

تکنولوژي جنگلداري

کارداني ناپيوسته

تکنولوژي شيلات

کارداني ناپيوسته

تکنولوژي مرتع و آبخيزداري

کارداني ناپيوسته

تربيت بدني و علوم ورزشي

کارشناسي

حسابداري

کارشناسي

حقوق

کارشناسي

روانشناسي

کارشناسي

زبان شناسي

کارشناسي

زبان و ادبيات انگليسي

کارشناسي

زبان و ادبيات فارسي

کارشناسي

علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني

کارشناسي

علوم اقتصادي - اقتصاد کشاورزي

کارشناسي

علوم اقتصادي - اقتصاد نظري

کارشناسي

علوم تربيتي - تکنولوژي آموزشي

کارشناسي

مترجمي زبان انگليسي

کارشناسي

مديريت امور بانکي

کارشناسي

مديريت بيمه

کارشناسي

مديريت جهانگردي

کارشناسي

مديريت بازرگاني

کارشناسي

مديريت دولتي

کارشناسي

مديريت گمرکي

کارشناسي

مطالعات خانواده

کارشناسي

رياضيات و کاربردها

کارشناسي

زمين شناسي

کارشناسي

زيست شناسي - عمومي

کارشناسي

زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي

کارشناسي

زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي

کارشناسي

زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي

کارشناسي

شيمي کاربردي

کارشناسي

شيمي محض

کارشناسي

ادبيات نمايشي

کارشناسي

طراحي پارچه و لباس - طراحي بافت پارچه

کارشناسي

طراحي پارچه و لباس - طراحي لباس

کارشناسي

مهندسي برق

کارشناسي

مهندسي برق - الکترونیک

کارشناسي

مهندسي برق - قدرت

کارشناسي

مهندسي پزشکي

کارشناسي

مهندسي پليمر - پليمر

کارشناسي

مهندسي شيمي

کارشناسي

مهندسي صنايع

کارشناسي

مهندسي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت

کارشناسي

مهندسي عمران

کارشناسي

مهندسي عمران - سازه

کارشناسي

مهندسي کامپيوتر - فناوري اطلاعات

کارشناسي

مهندسي معدن - استخراج معدن

کارشناسي

مهندسي مکانيک

کارشناسي

مهندسي نساجي - مهندسي پوشاک

کارشناسي

مهندسي نساجي - مهندسي شيمي نساجي

کارشناسي

مهندسي نساجي - مهندسي فناوري نساجي

کارشناسي

زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسي

شيلات

کارشناسي

علوم دامي

کارشناسي

علوم و مهندسي آب

کارشناسي

گياه پزشکي

کارشناسي

محيط زيست

کارشناسي

مرتع و آبخيزداري

کارشناسي

مهندسي فضاي سبز

کارشناسي

مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي

کارشناسي

آموزش ديني و عربي

کارشناسي ناپيوسته

آموزش زبان انگليسي

کارشناسي ناپيوسته

آموزش و پرورش ابتدايي

کارشناسي ناپيوسته

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

کارشناسي ناپيوسته

حسابداري

کارشناسي ناپيوسته

مديريت بازرگاني

کارشناسي ناپيوسته

مديريت دولتي

کارشناسي ناپيوسته

آموزش رياضي

کارشناسي ناپيوسته

آموزش علوم تجربي

کارشناسي ناپيوسته

طراحي و تکنولوژي دوخت

کارشناسي ناپيوسته

معماري

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي اجرايي عمران

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي استخراج معادن زيرزميني

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي الکترونيک

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق - قدرت

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد - ماشين ابزار

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي صنايع نساجي

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي عمران - عمران

کارشناسي ناپيوسته

تکثير و پرورش آبزيان

کارشناسي ناپيوسته

شيلات

کارشناسي ناپيوسته

محيط زيست

کارشناسي ناپيوسته

مرتع و آبخيزداري

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي آبياري

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي توليدات دامي

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي توليدات گياهي

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي ماشينهاي کشاورزي

کارشناسي ناپيوسته