همایش ها
>>راهنمای ارسال مقاله (مشاهده)<<
دهمین همایش علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گروه تخصصی:
مهندسی کشاورزی - علوم دامی , مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات , شیلات , مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی , مرتع و آبخیزداری , محیط زیست , ماشین آلات کشاورزی , آبیاری و زهکشی , صنایع غذایی , دامپزشکی
تقویم همایش : تاریخ شروع ارسال مقاله : 16 آبان 1396     تاریخ پایان ارسال مقاله : 26 آذر 1396     تاریخ اعلام نتایج : 26 آذر 1396     تاریخ شروع برگزاری همایش : 27 آذر 1396     تاریخ پایان برگزاری همایش : 27 آذر 1396     فایل فرمت مقاله : ( دانلود doc + دانلود pdf)
توضیحات:

"ارسال چکیده مقالات جهت داوری کفایت می کند."

شماره حساب بانک ملی جهت واریز وجه: 0107785256000 بنام: صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دهمین همایش فنی و مهندسی و علوم پایه
گروه تخصصی:
مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات , مهندسی نساجی و پوشاک , مهندسی عمران , مهندسي مكانيك , رياضيات , مهندسی معدن , مهندسي شيمي , زمین شناسی , شیمی , فیزیک , مهندسی صنایع , مهندسی پلیمر , مهندسی پزشکی , آمار
تقویم همایش : تاریخ شروع ارسال مقاله : 16 آبان 1396     تاریخ پایان ارسال مقاله : 27 آذر 1396     تاریخ اعلام نتایج : 27 آذر 1396     تاریخ شروع برگزاری همایش : 28 آذر 1396     تاریخ پایان برگزاری همایش : 28 آذر 1396     فایل فرمت مقاله : ( دانلود doc + دانلود pdf)
توضیحات:

"ارسال چکیده مقالات جهت داوری کفایت می کند."

شماره حساب بانک ملی جهت واریز وجه: 0107785256000 بنام: صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دهمین همایش علوم انسانی
گروه تخصصی:
حسابداری , اقتصاد , مدیریت آموزشی و علوم تربیتی , حقوق , تربيت بدنی , زبان انگليسي , مديريت , زبان و ادبيات فارسي , الهيات و معارف اسلامي , زبانشناسی , روانشناسی , جامعه شناسی , عرفان اسلامی
تقویم همایش : تاریخ شروع ارسال مقاله : 16 آبان 1396     تاریخ پایان ارسال مقاله : 28 آذر 1396     تاریخ اعلام نتایج : 28 آذر 1396     تاریخ شروع برگزاری همایش : 29 آذر 1396     تاریخ پایان برگزاری همایش : 29 آذر 1396     فایل فرمت مقاله : ( دانلود doc + دانلود pdf)
توضیحات:

"ارسال چکیده مقالات جهت داوری کفایت می کند."

شماره حساب بانک ملی جهت واریز وجه: 0107785256000 بنام: صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر