ردیف تصویر عنوان | دانشکده | گروه آموزشی
1 کارگاه ریسندگی الیاف بلنددانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی نساجی، پوشاک و مد لباس
2 کارگاه برقدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی برق
3 آزمایشگاه کنترلدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی برق
4 آزمایشگاه قدرتدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی برق
5 آتلیه طراحی لباسدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی نساجی، پوشاک و مد لباس
6 کارگاه ماشن آلات معدندانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی معدن و زمین شناسی
7 آزمایشگاه مکانیک سنگدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی معدن و زمین شناسی
8 آزمایشگاه کانی شناسیدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی معدن و زمین شناسی
9 کارگاه فرزکاریدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسي مکانيک
10 کارگاه تراشکاریدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسي مکانيک
11 کارگاه جوشکاریدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسي مکانيک
12 سایت C (کلاس306)دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
13 سایت B (کلاس307)دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
14 سایت A (کلاس406)دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
15 آزمایشگاه فیزیک الکتریستهدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
فیزیک
16 آزمایشگاه فیزیک مکانیکدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
فیزیک
17 آزمایشگاه شیمی تجزیهدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
شیمی
18 آزمایشگاه شیمی آلیدانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
شیمی
19 کارگاه مکانیک خودرو 3دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسي مکانيک
20 کارگاه مکانیک خودرو 2دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
مهندسي مکانيک