لیست کارگاه های آموزشی

شماره حساب جهت واریز وجه

شماره حساب بانک ملی:
0107785256000
بنام: صندوق ذخیره پژوهشی

عنوان کارگاه | دانشکده | گروه آموزشی | چینش | شناسه
عنوان: ( در حال حاظر کارگاه آموزشی در حال برگزاری نمی باشد )
استاد:
توضیحات:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت اخذ  گواهینامه دوره ، لازم است در قسمت  " کارگاه آموزشی " نام کاربری و کلمه عبور را وارد کرده و سپس با ورود به صفحه شخصی خود، نسبت به  انتخاب نام کارگاه مورد نظر از لیست و ذخیره آن اقدام به ثبت نام فرمایید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


کارکنان محترم نام کاربری برابر با شماره پرسنلی و کلمه عبور برابر با کد ملی شماست.