همایش ها
>>راهنمای ارسال مقاله (مشاهده)<<
دهمین همایش علوم انسانی
گروه تخصصی:
حسابداری , اقتصاد , مدیریت آموزشی و علوم تربیتی , حقوق , تربيت بدنی , زبان انگليسي , مديريت , زبان و ادبيات فارسي , الهيات و معارف اسلامي , زبانشناسی , روانشناسی , جامعه شناسی , عرفان اسلامی
تقویم همایش : تاریخ شروع ارسال مقاله : 16 آبان 1396     تاریخ پایان ارسال مقاله : 28 آذر 1396     تاریخ اعلام نتایج : 28 آذر 1396     تاریخ شروع برگزاری همایش : 29 آذر 1396     تاریخ پایان برگزاری همایش : 29 آذر 1396     فایل فرمت مقاله : ( دانلود doc + دانلود pdf)
توضیحات:

"ارسال چکیده مقالات جهت داوری کفایت می کند."

شماره حساب بانک ملی جهت واریز وجه: 0107785256000 بنام: صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر