دانشکده فنی و مهندسی ->مهندسي مكانيك -> کارگاه تراشکاری