چشم انداز هاي دانشگاه آزاداسلامي واحد قائمشهر چاپ

با توجه به اعتماد مردم منطقه به دانشگاه آزاداسلامي و پتانسيل مناسب واحد قائمشهر و اشتياق آنها به تحصيل دراين واحد، كوشش جهت توسعه و گسترش رشته هاي كاربردي و مورد نياز منطقه مثل رشته هاي گروه پزشكي به خصوص دكتراي داروسازي و دندانپزشكي ،توسعه و گسترش رشته هاي تحصيلات تكميلي به ويژه در مقطع دكتراي تخصصي و رشته هاي فني و ايجاد و گسترش دوره هاي آموزش مجازي با هدف جذب دانشجويان برون استاني و برون مرزي ،ارتقاي كيفي آموزشكده سما و توسعه رشته ها و آموزش هاي علمي- كاربردي و فني و ارتقاي كمي و كيفي پژوهش از طريق ايجاد تمركز در ساخت و سازها و گسترش واحد در سايت مركزي (جاده نطامي) ،افزايش وارتقاي كيفيت تكريم ارباب رجوع ،گسترش فعاليت هاي تيمي و انتقال موثر چشم انداز دانشگاه به اساتيد ،كاركنان و دانشجويان با تشكيل جلسات هم انديشي مناسب ،تلاش جهت افزايش رضايت دانشجويان و خانواده هاي آنها از طريق گسترش سيستم مكانيزه خدماتي و اطلاع رساني به موقع ،تصحيح چارت سازماني واحد براساس ماموريت و چشم انداز آينده واحد وامتياز كسب شده جديد،تبديل طرح هاي پژوهشي اساتيد و پايان نامه ها ي دانشجويان به فرآورده هاي تجاري و قابل عرضه در عرصه هاي صنعت ، تجارت و كشاورزي ،اهتمام به ارزش هاي فرهنگي و اسلامي و تدوين منشور اخلاقي و تلاش در جهت اشاعه ان در ميان اساتيد و كاركنان واحد، برنامه ريزي جهت تأسيس و فعاليت آزمايشگاهي مرجع در واحد و حركت به طرف دستيابي به مفهوم دانشگاه كارآفرين با تأسيس مراكز رشد مناسب . ·دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر افتخار دارد تمامي توان علمي، پژ‍وهش و فناوري و امكانات و منابع خود را در جهت اعتلاي علمي و فرهنگي جوانان اين مرزو بوم به خدمت در آورده است. ·دانشگاه آزاداسلامي واحد قائمشهر داراي بالاترين ميزان فضاي آموزشي در شمال كشور ·دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر امروزه در عرصه جذب و توليد سرمايه هاي علمي به خود مي بالد.