ارتباط با دانشگاه چاپ


اطلاعات تماس:


نشانی: قائم شهر - کيلومتر 7 خيابان علامه طبرسي (جاده نظامي) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

کد پستي:  4765161964

صندوق پستي:  163


تلفن: 30-01142155025


دفترچه تلفن دانشگاه


ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه