ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 نبوي فرشتهكارشناس امور دانش آموختگان فوق لیسانس nabavi.fereshteh@yahoo.com
2 فلاح كردآبادي مهدينگهبان
3 يوسفيان سپيدهكارشناس آموزش فوق لیسانس
4 یوسفی كیوان 5779759723@qaemiau.ac.ir
5 موسوی سیده مریم 2060298822@qaemiau.ac.ir
392
6 عشری مهدیکارشناس پژوهش فوق لیسانس mehdi.oshri@gmail.com
42155223
7 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
8 عبدی شهرودی علیکارشناس امور حراست
011-42155225
9 ولی عزت الهكارشناس آموزش
10 اصفهانی سیده فاطمهکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت) دکتری
11 عطائیان مهدی
12 عباسی هتكه پشتی یونسنگهبان
13 سیر هادینگهبان
14 مهری خنكداری عطاء الهبازنشسته/بازخرید
15 صمدی رمضان
01142155137-334
16 ذبیحی شوركایی ولی الله
42244111
17 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
18 باباتبارتپه رودی امیر
19 طاهری گرجی ابوالحسنبازنشسته/بازخرید
20 مومنی كوچكسرایی سكینهمسئول امور پشتیبانی دانشکده علوم پایه