ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
2 قبادی قادیکلایی فرهادکارشناس ارتباط با صنعت
3 محمدی افراكتی دیبا
4 عبدی شهرودی علی
011-42155225
5 كوثری خدیجه
6 ولی عزت الهكارشناس آموزش
7 اصفهانی سیده فاطمه
8 عطائیان مهدی
9 عباسی هتكه پشتی یونس
10 سیر هادی
11 مهری خنكداری عطاء الهنگهبان
12 مومنی عباسانباردار
13 صمدی رمضان
14 ذبیحی شوركایی ولی الله
15 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
16 رهنمائی كمال الدین
17 رضاپور رضا
18 مرزبان عباس آبادی سودابهکارشناس مالی
19 باباتبارتپه رودی امیر
20 طاهری گرجی ابوالحسن