ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
2 قبادی قادیکلایی فرهادکارشناس ارتباط با صنعت
3 محمدی افراكتی دیبا
4 عبدی شهرودی علیکارشناس امور حراست
011-42155225
5 كوثری خدیجهبازنشسته/بازخرید دیپلم
6 ولی عزت الهكارشناس آموزش
7 اصفهانی سیده فاطمهکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت) دکتری
8 عطائیان مهدی
9 عباسی هتكه پشتی یونس
10 سیر هادی
11 مهری خنكداری عطاء الهنگهبان
12 مومنی عباسمسئول انبار
13 صمدی رمضان
01142155137-334
14 ذبیحی شوركایی ولی الله
15 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
16 رهنمائی كمال الدین
17 رضاپور رضا
18 مرزبان عباس آبادی سودابهکارشناس مالی
19 باباتبارتپه رودی امیر
20 طاهری گرجی ابوالحسن