مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

فهرست كالا و خدمات دانش بنيان


فرم هاي مورد استفاده دانشجويان ارشد و دكتري در آزمايشگاه وكارگاه


کتابچه استانی ساها مازندران


شیوه نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی


شیوه نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی


فرم درخواست تدریس


فرم درخواست تدریس


کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار واحدهای فناوری در دوره رشد مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر


کاربـرگ درخواسـت پذیــرش و استقــرار هسته فناوری در دوره رشد مقدماتـی


کاربرگ اولیه پذیرش هسته و واحد فن آور


لیست رشته های کارشناسی بدون آزمون


لیست رشته های کاردانی بدون آزمون


اسلاید کارگاه شيوه‌هاي توليد چاپ مقالات علمي ISI


منشور اخلاق پژوهش


فرم 13 : اصلاح پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


فرم 11 : تعهد جایزه چاپ مقاله


فرم 11 : تعهد جایزه چاپ مقاله


فرم 10 : تعهد دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایان نامه


فرم 9 : تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه


فرم 8 : تایید استاد راهنما مشاور و داور برای اخذ مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی