نام: امین
نام خانوادگی: تقوی همت ابادی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: فیزیک
آدرس صفحه:
وب سایت: http://qaemshahriau.ac.ir/a-taghavi
ایمیل: a.taghavi.h@gmail.com , amintaghavi.physics@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی فيزيك دامغان
2 کارشناسی ارشد فيزيك علم و صنعت تهران طراحي ليزرهاي حالت جامد با پمپ ديودي (Nd:yag)
3 دکتری تخصصی فيزيك علم و صنعت تهران برهمکنش الکترون- ليزر در حضور ميدانهای مختلف مغناطيسی يا الکترومغناطيسی ويگلر، مغناطيسی محوری، الکتريکی کانال يونی و بررسی آشوب در آنها