نام: فضل
نام خانوادگی: شیردل شهمیری
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/fazlshirdel.html
ایمیل: fazlshirdel@yahoo.com
تلفن محل کار: 42256380 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بررسی اثرات سطوح مختلف کود ازته بر چهار رقم مارچوبه خوراکی
2 کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه ایلام
3 دکتری تخصصی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارزیابی اثر تزریق خاکی کود سولفات آهن بر رفع کلروز آهن درختان کیوی رقم هایوارد