نام: معصومه
نام خانوادگی: حسین زاده
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mho.html
ایمیل: ma_hosseinzadeh@yahoo.com
تلفن محل کار: 42155026 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه یوام (مالزی) Phytochemical and Biological studies lindera Oxyphyll a and Litsea Costalis (NEES) Kosterm (Lauraceae)