نام: سعید
نام خانوادگی: سلطانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زيست شناسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ssoltani.html
وب سایت: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NC0PCrYAAAAJ
ایمیل: ketaban@gmail.com
تلفن محل کار: 42155116 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زیست شناسی-علوم گیاهی علوم تحقیقات تهران پالايندگي بيولوژيک، ضد باکتريايي و آللوپاتيک جلبک سبز کلادوفوراي سواحل درياي خزر