نام: وحید
نام خانوادگی: رضایی پور
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی - علوم دامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/VRP.html
وب سایت:
ایمیل: vrezaeipour@gmail.com , vrezaeipour@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی علوم دامی دانشگاه یاسوج -
2 کارشناسی ارشد علوم دامی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اثرات جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه ئانه در جیره بره های پرواری
3 دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاثیر سطوح افزایشی و روشهای مختلف عمل آوری بر ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی و عملکرد و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه های گوشتی