نام: سیامک
نام خانوادگی: رضازاده
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زمین شناسی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/sr.html
وب سایت:
ایمیل: Siamak.rezazadeh@yahoo.com , Siamak.rezazadeh@Qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تبریز لرزه خیزی شمال شرق تبریز
2 کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال زمین شناسی ساختمانی کوه زنگاور- شمال شرق ساوه
3 دکتری تخصصی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عاوم و تحقیقات تحلیل ساختاری و لرزه رمین ساخت قائم شهر و شمال سوادکوه