نام: فرزاد
نام خانوادگی: رضایی بالف
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/frb.html
وب سایت:
ایمیل: frb_balf@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی دانشگاه تبریز
2 کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه آزاد لاهیجان تحلیل پوششی داده ها با داده های قابی
3 دکتری تخصصی ریاضی علوم و تحقیقات تهران تحلیل پوششی داده ها با داده های خاص