نام: حسین
نام خانوادگی: منصوریان سرخگریه
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hm.html
وب سایت:
ایمیل: hosein.mansoorian@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زبان و ادبيات فارسي علوم و تحقيقات بررسي اساطير در شعر معاصر با تاكيد بر نوگرايان
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي تهران مركزي اقسام سجع و جناس در كليله و دمنه
3 کارشناسی زبان و ادبيات فارسي علامه طباطبايي
4 کارشناسی حقوق پيام نور بندر تركمن
5 کاردانی زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم امام خمینی گرگان