نام: مهرداد
نام خانوادگی: متانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی: مديريت
آدرس صفحه:
ایمیل: mehrdadmatani@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
2 کارشناسی ارشد مديريت دولتي. مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
3 دکتری تخصصی مديریت . مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران