نام: ندا
نام خانوادگی: اسماعیلی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت آموزشی و علوم تربیتی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: ne_esmaeli@yahoo.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری ارائه مدل جهت تبیین مدیریت حافظه سازمانی در اموزش پرورش استان مازندران
2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری بررسی موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی در امر یاددهی و یادگیری در مدارس دخترانه
3 کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه ازاد واحد ساری بررسی علل افت تحصیلی دانش اموزان مهاجر روستایی دبیرستانهای شهر ساری