نام: سقا
نام خانوادگی: فرج تبار بهرستاق
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/s-farajtabar.html
وب سایت:
ایمیل: farajtabarp@yahoo.com , s.farajtabar@qaemshahriau.ac.ir
تلفن محل کار: 01142244112 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مقايسه توان هوازي و بي‌هوازي، انعطاف‌پذيري و زمان عكس‌العمل بين كشتي‌گيران آزاد و فرنگي جوان استان مازندران
2 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه
3 دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن FOXO1 و Mafa پانکراس، انسولین و شاخص گلیسمیک رت های نر ویستار دیابتی نوع 2