نام: علی
نام خانوادگی: شکوهی راد
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/shokuhi.html
وب سایت: https://www.researchgate.net/profile/Ali_Shokuhi_Rad
ایمیل: a.shokuhi@gmail.com , a.shokuhi@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی (کاربردی) دانشگاه خوارزمی تهران بررسی روشهای مختلف استخراج اسانس از گیاهان معطر
2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرایند) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پوششهای خودرویی خود ترمیم پذیر با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلی یورتان
3 دکتری تخصصی مهندسی شیمی (نانو تکنولوژی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران طراحی و ساخت بیو سنسور هیدروژن پر اکسید با بکارگیری نانو ذرات نقره در بسترهای متفاوت