نام: فاطمه
نام خانوادگی: اردستانی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/fardestani.html
ایمیل: ardestani_fatemeh@yahoo.com , f.ardestani@qaemiau.ac.ir
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران بررسی فرایند روغن کشی از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام در
2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تولید الکل اتیلیک به روش نیمه پیوسته با استفاده از
3 دکتری تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران بهینه سازی فرایند تخمیری تولید مایکوفنولیک اسید