+6000
دانشجویان
+82000
دانش آموختگان
+256
هیات علمی
+228
رشته ها
+100
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
+11
مدارس سما
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز و اساتید محترم
اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی 400-1399
با توجه به تقویم آموزشی ابلاغی شماره 30/16274 مورخ 1399/04/25 اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی 400-1399 داانشگاه به شماره 30/43441 مورخ 1399/09/08 به منظور اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد.کلاس های نظری نیمسال دوم 1400-1399
 به صورت مجازی از طریق سایت واحد الکترونیکی<<وادانا>>
به آدرس vadamap.iauec.ac.ir یا vadana38.iauec.ac.ir برگزار می گردد.
آغاز و نحوره ورود به کلاس به شرح زیر می باشد

عدم شرکت در کلاس به منزله #غیبت در کلاس محسوب خواهد شد.